Praktisk naturvetenskap i förskolan

Default image

Kursen syftar till att pedagogen ska få möjlighet att utvecklas i att se och upptäcka naturvetenskap i barnens lek och hur man kan tydliggöra och jobba vidare med den.

Ofta fascineras barn av det som händer runt omkring dem och de har många frågor och tankar som faller inom det naturvetenskapliga området.

De är nyfikna och undersökande och har spontant många av de egenskaper som eftersträvas i ett naturvetenskapligt arbetssätt. Det gäller att se dem och stötta dem så att intresset förvaltas och utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Det kan pedagogen göra både genom att skapa möten för naturvetenskap och ta vara på de naturliga tillfällen som uppkommer genom barnens lek.

Kursen syftar till att pedagogen ska få möjlighet att utvecklas i att se och upptäcka naturvetenskap i barnens lek och hur man kan tydliggöra och jobba vidare med den. Vi visar praktiska exempel på lekar och övningar som man kan utföra i barngruppen och lyfter diskussionsfrågor som man kan ha som stöd i kollegiet.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning