Skapa trygga relationer i förskolan – med relationsutvecklingsschemat (RUS) som stöd

Default image

Under den här utbildningen får pedagogerna insikt i hur viktiga relationerna på förskolan är, och en metod för att systematiskt följa upp barns utveckling och lärande.

Förskolans uppdrag är att vara trygg, rolig och lärorik. Hur vet eller ser pedagogerna när barnen är trygga och hur gör pedagogerna för att stötta och utmana barnen att bli trygga? Med RUS, relationsutvecklingsschemat, kan pedagoger observera hur barnens trygghet växer fram i relationen till pedagogerna, i miljön, i relation till de andra barnen och när de använder språket. 

Föreläsarna ger exempel kring pedagogens egna roll, samarbete och samsyn med kollegorna för att skapa en trygg förskoletid för alla barn. De kollegiala samtalen kan användas i det systematiska kvalitets- och likabehandlingsarbetet.

Föreläsningen vänder sig till pedagoger i förskolan.

Mer information