Språk och demokrati

händer som symbol för demokrati

I denna utbildning får du kunskap och inspiration för att kunna driva ett medvetet språkarbete där varje barn ges förutsättningar att utveckla sitt språk, sitt inflytande och sitt demokratiska tänkande.

Alla barn har rätt till en utbildning, där de får möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

Förskolan har ett ytterst viktigt uppdrag att verka kompensatoriskt och överbrygga de olika språkliga förutsättningar som ett barn har med sig hemifrån. Språket är grunden till mycket, till hur vi pratar och förstår, till när vi läser, skriver, tänker, berättar, leker, förklarar, fantiserar och kompromissar.

I denna halvdagsutbildning delar Maria Heimer med sig av kunskap och inspiration kring ett medvetet språkarbete i förskolan, för att ge varje barn möjlighet till ett livslångt lärande och att kunna delta aktivt i ett demokratiskt samhälle.

MÅLGRUPP

Personal, rektor och språkutvecklare i förskola.

MÅL

Varje barn i förskolan ska ges möjlighet att utveckla sitt språk så långt det är möjligt och få utveckla sitt inflytande och demokratiska tänkande.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen är en halvdag. Går även att boka som digital utbildning. Kontakta gärna oss för ett förslag på upplägg via e-post uppdragsutbildning@studentlitteratur.se.

Köp av utbildningen görs via Studentlitteraturs webbplats.

Illustration: Shutterstock.com.

Mer information