Språkstimulera mera

bok

Under det här seminariet bjuder Elvira Ashby på inspiration och verktyg för att utveckla arbetet med barns språkutveckling i förskolan.

Alla barn behöver språkstimulans. Vissa barn behöver det mer än andra. Logopeden och författaren Elvira Ashby går igenom enkla strategier, förhållningssätt och aktiviteter som kan användas för att arbeta mot läroplanens alla mål kring tal och språk.

På ett inspirerande sätt visar hon hur personalen kan stötta barnens tidiga språkutveckling och hjälpa dem att bygga ordförråd, utveckla sin grammatik och sitt uttal. Berättandet är ett annat viktigt område. Där visar hon strategier för att stötta barnen i deras berättande och sätt att hjälpa dem att bli goda kommunikatörer.

Seminarium halvdag. 

Går även att boka som digital utbildning.

Mer information