Språkstimulera mera – stora paketet

En utbildning som ger inspiration och verktyg för att utveckla ett professionellt och väl utvecklat arbete med barns språkutveckling i förskolan och därigenom skapa den mest optimala språkutvecklingen för varje barn.

Digitalt utbildningspaket från Studentlitteratur som du och din personal gör i er egen takt.

Alla barn behöver språkstimulans. Vissa barn behöver det mer än andra. Logopeden och författaren Elvira Ashby går igenom enkla strategier, förhållningssätt och aktiviteter som kan användas för att arbeta mot läroplanens alla mål kring tal och språk. På ett inspirerande sätt visar hon hur personalen kan stötta barnens tidiga språkutveckling och hjälpa barnen att bygga ordförråd, utveckla sin grammatik och uttalet.

Berättandet är ett annat viktigt område. Där visar hon strategier för att stötta barnen i deras berättande och sätt att hjälpa dem att bli goda kommunikatörer.

Utbildningen har två spår, ett med extra fokus på de yngre förskolebarnen och ett med extra fokus på de äldre. De som arbetar i åldersblandade barngrupper kan välja spår utifrån om de vill ha lite mer om tecken/TAKK (yngre barn) eller uttal (äldre barn).

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till personal och rektorer i förskolan samt andra som arbetar med barn i förskoleålder.

MÅL

Ge personalen inspiration och verktyg för att utveckla ett professionellt och väl utvecklat arbete med barns språkutveckling i förskolan eller liknande verksamheter och därigenom skapa den mest optimala språkutvecklingen för varje barn.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen motsvarar totalt en heldag men görs över tid i den takt som passar er. Den består av fyra filmer under vilka det också ges utrymme för att pausa och diskutera frågeställningar.

I denna utbildning ingår även workshops som följer efter varje film, för att därigenom utveckla det språkutvecklande arbetssättet i än högre utsträckning. Utbildningen motsvarar en hel dags utbildning, men kan med fördel delas upp vid fyra tillfällen, där personalen också planerar och utför aktiviteter i barngruppen mellan tillfällena.

För fördjupande process så finns möjlighet att arbeta utifrån läsning av artiklar på Förskoleforum eller med Elviras Ashbys bok ”Språkstimulera mera”. Dessa enheter ingår inte i det digitala utbildningspaketet utan köps separat.

Köp av utbildningspaketet görs via Studentlitteraturs webbplats.

Mer information