Stoppa energiläckaget!

Default image

Om att skapa goda möten i personalgruppen som ger energi i stället för att ta.

Nya möten, men med samma innehåll. Beslut som fattas, men som sällan efterlevs. Samma regler, men ständigt olika tolkningar. Känns mönstret igen? I stället för att gå och reta sig på vad som inte funkar borde en skolas eller förskolas kultur vara präglad av att barnets och elevens situation är utgångspunkten för den dagliga organisationen.

I Anders Härdeviks Stoppa energiläckaget! ges konkreta verktyg för att skapa möten som är effektiva och tydliga och där alla vet vilka beslut som gäller. Kursen hjälper även till att lyfta fram förväntningar och farhågor i arbetslaget för att skapa klara roller och tydlig ansvarsfördelning och att ändra fokus så att barnets och elevens behov kommer före egenintressen på agendan.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning