Surfplattan som pedagogiskt verktyg

Utgångspunkten för den här utbildningen är att modern teknik stödjer lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för att nå strävansmålen.

Med de digitala verktygen kan vi arbeta medvetet för att stödja och tillsammans med barnen dokumentera lärprocesser. Den moderna tekniken ger oss nya möjligheter att expandera barnens erfarenhetsvärld och ge dem ytterligare möjligheter att uttrycka sina tankar, erfarenheter och idéer.

Redan 2010 startade Elisabet Wahlström, bland de första i landet, arbetet med surfplattor i förskolan, och har sedan dess fortsatt utveckla arbetssätten och dessutom sett möjligheter med att lägga till annan modern teknik för att höja kvaliteten på verksamheten.

Elisabet Wahlström menar att pedagogen gör skillnad. Med kreativitet, lyhördhet och professionalitet skapar pedagogerna aktiviteter med digitala verktyg som stödjer lärprocesserna. Digitala verktyg ska underlätta pedagogernas arbete med kommunikation och dokumentation.

Utgångspunkten är att modern teknik stödjer lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för att nå strävansmålen. Kursen vill visa att det går att arbeta smartare i stället för att försöka springa fortare.

Förutom detta bjuds på inspiration kring en mängd pedagogiska aktiviteter som att skapa QR-koder, göra egna filmer, och/eller att utforska naturen med surfplattan.

Kursen vänder sig till alla som arbetar i förskolan och förskoleklass.

Mer information

Mer om utbildningen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning