Trygg introduktion i förskolan – grunden för en givande förskoletid

Default image

Under den här föreläsningen får du kunskap om vikten av en god introduktion och nya infallsvinklar för att utveckla ditt arbete. Föreläsarna ger många praktiska tips som kan användas omgående.

Introduktionen lägger grunden för att varje barn ska ha en trygg, rolig och lärorik förskoletid. För att barnet ska bli tryggt på förskolan krävs en stor insats av pedagogerna.

Under föreläsningen lyfter föreläsarna många aspekter av introduktionen där planeringen, genomförandet och efterarbetet är avgörande. Du får många exempel på hur samarbetet mellan pedagoger och föräldrar påverkar introduktionen och den befintliga barngruppen kan vara delaktiga i att välkomna en ny kamrat till förskolan.

Föreläsarna delger många exempel från egen erfarenhet och kopplar föreläsningen till förskolan läroplan och teorier. 

3 timmars föreläsning med bikupor. Föreläsningen vänder sig till pedagoger i förskolan.

Mer information