Undervisningsstrategier i förskolan

En utbildning som ger verktyg för planering och utvärdering av undervisning, samt visar på praktiska arbetsformer för för förskolans arbete med begynnande läs- och skrivkunskap, matematik och barns lärandeidentitet.

Digitalt utbildningspaket från Studentlitteratur som du och din personal gör i er egen takt.

Första filmen berör och fördjupar undervisningsbegreppet samt undervisningens innehåll genom planering.

Här presenteras också de grundläggande kunskaper som förskolepersonalen kan behöva för att undervisa för begynnande läs- och skrivutveckling och matematik. I föreläsningen ges också exempel på hur undervisningen på dessa ämnesområden kan ta sig praktiskt uttryck. Två uppföljningsmatriser på respektive område presenteras också.

Andra filmen i serien behandlar uppföljning och utvärdering av undervisningen samt hur detta kan vara en del av den fortsatta planeringen och av det systematiska kvalitetsarbetet.

I filmen presenteras också de grundläggande kunskaper som förskolepersonalen kan behöva för att undervisa för en stark och positiv lärandeidentitet hos barnen samt hur man kan göra för att utveckla rutinsituationerna till lärandetillfällen. I föreläsningen ges också exempel på hur undervisning på dessa områden kan ta sig praktiskt uttryck. En uppföljningsmatris för lärandeidentitet presenteras också.

MÅLGRUPP

Personal i förskolan

MÅL

Målet är att deltagarna ska känna till hur undervisningsbegreppet kan definieras samt hur man kan göra en kognitivt stark planering av sin undervisning och hur resultatet kan utvärderas. Deltagarna ska också få med sig ett antal praktiska arbetsformer för att kunna arbeta med begynnande läs- och skrivkunskap, matematik och barns lärandeidentitet.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen motsvarar en halvdag eller över tid i den takt som passar er. Den består av två filmer och ett antal diskussionsfrågor samt förslag på för- och efterarbete.

För fördjupande process finns möjlighet att arbeta med artikelläsning genom Förskoleforum både som för- och efterarbete, för dig som har abonnemang på Förskoleforum.

Köp av utbildningspaketet görs via Studentlitteraturs webbplats.

Illustration: Shutterstock.com.

Mer information