Utgå från styrkorna i mötet med nyanlända barn och deras föräldrar

Default image

Vad innebär resiliens och vilka är de psykologiska styrkor som forskningen identifierat som framgångsrika? Om det handlar denna utbildning.

Ett verksamt sätt att stödja barns utveckling är att identifiera styrkor hos dem. Ett begrepp som samlar viktiga förmågor är resiliens. Det handlar om individens förmåga att hantera förändringar och utvecklas, oavsett yttre påverkan av stress, motgångar eller trauman. Det skulle kunna kallas individens superkrafter. Om man lägger fokus på dessa styrkor bidrar det till att skapa en bra början och god utveckling hos alla barn, men kanske särskilt hos dem som är nyanlända och har behov av särskilt stöd. 

Innehåll i utbildningen: 

  • Vad innebär resiliens och vilka är de psykologiska styrkor som forskningen identifierat som framgångsrika?
  • Hur kan pedagoger/ lärare hjälpa barnet att utveckla en känsla av kontroll utifrån rutiner och struktur?
  • Vad innebär det att utveckla mellanmänskliga färdigheter som stärker en känsla av kontroll över livet? 

Undervisningen sker i kombination av föreläsning, workshop och samtal. Föreläsningen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera ny kunskap med egna erfarenheter. Deltagarna får med sig en hemuppgift som syftar till att underlätta implementeringen av den nya kunskapen i sin verksamhet. 

Målet med utbildningen är att du ska få med dig användbara kunskaper om vad resiliens är, och få en förståelse för olika styrkor och hur de påverkar hur man tacklar sin situation. En kunskap om vilket bemötande som hjälper barnet att utvecklas positivt. 

Mer information

På Studentlitteraturs webbplats kan du läsa mer om kursen och göra en bokningsförfrågan.

Mer info och bokning