Utomhuspedagogik och hållbar utveckling i förskolan

En utbildning som ger stöd i hur utomhuspedagogik kan implementeras och utvecklas i undervisningen, och konkreta tips för arbetet med hållbar utveckling.

Digitalt utbildningspaket från Studentlitteratur som ni genomför i er egen takt. Paketet innehåller tre filmer på ca 1h, samt att det ingår förslag på fördjupande arbete där vi kombinerar filmerna med litteraturläsning ur Sanne Björklunds böcker eller artikelläsning för dig som har Förskoleforum.

De tre filmerna omfattar följande områden:

  • Utomhuspedagogik, 22 min
  • Hållbar utveckling och utomhuspedagogik, 21 min
  • Utveckla undervisningen ute, 21 min

Målgrupp

Personal inom förskolan.

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig och din verksamhet som stöd i hur utomhuspedagogik kan implementeras och utvecklas i undervisningen. Sanne Björklund förtydligar begreppet hållbar utveckling kopplat till undervisningen utomhus samt naturens roll i arbetet. Vidare ges konkreta exempel på hur man kan göra för att utveckla undervisningen ute, praktiska tips och perspektiv som gör att man kan sätta igång ett förändringsarbete på den egna förskolan.

Mål

  • Utveckla förståelsen för utomhuspedagogikens syfte i undervisningen.
  • Konkreta tips för att utveckla arbetet med hållbar utveckling.

Illustration: Shutterstock.com.

Mer information