Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Artikel
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Juristen Mikael Hellstadius ger praktiska exempel på personuppgiftshantering i...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
I maj 2018 började nya regler om hantering av personuppgifter att gälla i Sverige, i form av EU:s dataskyddsförordning. Vad innebär den nya...
Kommentera
Artikel
Förskolans nya läroplan är nu klar, och den gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned den beslutade versionen.
Kommentera
1 gillar
Artikel
I den här kunskapsöversikten från Skolverket ger en rad framstående forskare sin bild av undervisning i förskolan. Texterna har tagits fram...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här kan du hämta ”Flera språk i förskolan”, ett stödmaterial som ger kunskap och inspiration i arbetet med flerspråkighet i förskolan.
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned ”Måluppfyllelse i förskolan – Skolverkets allmänna råd med kommentarer” (2017).
Kommentera
Artikel
Här hittar du skollagen i sin helhet. Du kan också ladda ned kapitel 8 om förskolan som en separat pdf.
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här kan du hämta Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”, som innehåller konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete...
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan:...
Kommentera
Artikel
Under sommaren 2016 har läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan reviderats. Här hittar du den senaste versionen.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskolans läroplan (reviderad 2010) finns även i en version på engelska. Här kan du hämta den.
Kommentera