Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Artikel
I den här kunskapsöversikten från Skolverket ger en rad framstående forskare sin bild av undervisning i förskolan. Texterna har tagits fram...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här hittar du Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här hittar du skollagen i sin helhet. Du kan också ladda ned kapitel 8 om förskolan som en separat pdf.
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här kan du hämta Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”, som innehåller konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete...
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan:...
Kommentera
Artikel
Här kan du hämta ”Flera språk i förskolan”, ett stödmaterial som ger kunskap och inspiration i arbetet med flerspråkighet i förskolan.
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned ”Måluppfyllelse i förskolan – Skolverkets allmänna råd med kommentarer” (2017).
Kommentera
Artikel
Under sommaren 2016 har läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan reviderats. Här hittar du den senaste versionen.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskolans läroplan (reviderad 2010) finns även i en version på engelska. Här kan du hämta den.
Kommentera