Allergi i ögonen

När barn kommer upp i 4-årsåldern ökar pollen- och pälsdjursallergierna. Allergi i ögonen förekommer nästan alltid samtidigt med symptom från näsan.