Prova Förskoleforum gratis i två månader

Redo att bli medlem?
Tema

Barns rättigheter

I vårt tema om barns rättigheter hittar du både teoretiska och praktiska artiklar som rör likabehandling, delaktighet, barnsyn, förhållningssätt till barn som skiljer...
Tema

Bokslokens boktips

Högläsning är ett prioriterat område i förskolan och urvalet av böcker som man väljer att arbeta med är viktigt. Men många pedagoger uttrycker att de har svårt att hålla...
Ämne

Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för...