Prova Förskoleforum gratis i två månader

Redo att bli medlem?
Tema

Likvärdighet

Likvärdighet är ett återkommande ord när man pratar om fördelning av kompetens och resurser i landets förskolor. Men vad innebär begreppet egentligen, och hur kan man...
Tema

Odla på förskolan

Genom att odla på förskolan får barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om...
Ämne

Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för...