Prova Förskoleforum gratis i två månader

Redo att bli medlem?
Tema

Undervisning utomhus

I det här temat har vi samlat artiklar som ger inspiration och kunskap om hur undervisning kan bedrivas utomhus och hur goda undervisningsmiljöer kan skapas på...
Tema

Introduktion i förskolan

Under barnens första veckor i förskolan lägger man grunden för hur den fortsatta förskoletiden kommer att gestalta sig för alla inblandade. Att ständigt utveckla...
Ämne

Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för...