Om Förskoleforumflyga_300.jpg

Förskoleforum är Sveriges ledande kompetens- och utvecklingsforum för all personal inom förskolan.

Tyngdpunkten ligger på den egna yrkes- och kompetensutvecklingen men du får också många tips och idéer som du kan använda i ditt dagliga arbete med barnen. 

Förskoleforum har funnits sedan 2007 och drivs av Studentlitteratur, Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. 

En ständig uppdatering

Med hjälp av Förskoleforum håller du dig ständigt uppdaterad och kan ta del av nyheter och aktuell forskning. Dessutom har du alltid tillgång till expertpanelen som ger dig svar på dina specifika frågor.

Studentlitteratur, som driver och står bakom Förskoleforum, har utvecklat ett forum där den svenska förskolans praktiker, teoretiker och forskare kan hitta just det som inspirerar och stimulerar deras vardag. Varje dag presenteras nytt material vilket innebär att den stora databasen med artiklar, mallar, formulär och idéer ständigt växer.

Möjlighet till kommunavtal

I dag har Förskoleforum många enskilda förskolor som medlemmar. Men allt fler kommuner väljer ett kommunavtal som innebär att samtlig personal inom förskolan får tillgång till Förskoleforum.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Mer om Förskoleforum

Här kan du ladda ned och skriva ut en broschyr som berättar mer om Förskoleforum. Använd den gärna som underlag om du vill diskutera med kollegorna om ett medlemskap på din förskola.

Ladda ned mer information om Förskoleforum.