Tema

Här i Förskoleforums teman hittar du artiklar som belyser samma område ur olika synvinklar. Ett tema kan vara litet och avgränsat eller större och mer övergripande, och innehåller både teoretiska och praktiska artiklar. Våra teman fylls kontinuerligt på med nya artiklar.

inskolning

Under barnens första veckor i förskolan lägger man grunden för hur den fortsatta förskoletiden kommer att gestalta sig för alla inblandade. Att ständigt utveckla inskolningen/introduktionen för att möta barns och vårdnadshavares behov är viktigt. Här hittar du material som kan stödja den utvecklingen.