Tema

Här i Förskoleforums teman hittar du artiklar som belyser samma område ur olika synvinklar. Ett tema kan vara litet och avgränsat eller större och mer övergripande, och innehåller både teoretiska och praktiska artiklar. Våra teman fylls kontinuerligt på med nya artiklar.

förskolebarn målar träd

I det här temat har vi samlat artiklar som ger inspiration och kunskap om hur undervisning kan bedrivas utomhus och hur goda undervisningsmiljöer kan skapas på förskolegården. Temat fylls på efter hand, bland annat kommer snart en serie med filmade exempel på undervisning utomhus.