Tema

Här i Förskoleforums teman hittar du artiklar som belyser samma område ur olika synvinklar. Ett tema kan vara litet och avgränsat eller större och mer övergripande, och innehåller både teoretiska och praktiska artiklar. Våra teman fylls kontinuerligt på med nya artiklar.

Tema i fokus:

Likvärdighet
våg i trä

Likvärdighet är ett återkommande ord när man pratar om fördelning av kompetens och resurser i landets förskolor. Men vad innebär begreppet egentligen, och hur kan man arbeta med likvärdighet i praktiken? I det här temat försöker vi belysa likvärdighet ur olika aspekter och på olika nivåer från diskussioner på nationell nivå till det...