Allt fler yrken i förskolan – bra eller dåligt?

Roller och titlar, behörigheter och kompetenser på förskolan – de tycks bli allt fler och alla bidrar de med viktig kompetens. Leif Strandberg reder ut och berättar om vem på förskolan som styr över vad och hur alla kompetenser i arbetslaget bäst tas till vara.