Antalet förskolebarn minskar

Färre barn föds i Sverige och det påverkar förskolan. På flera håll i landet minskar barngrupperna nu för första gången på länge. På vissa orter stänger förskolor.