Att möta barn med trauma: del 1

Många barn i våra förskolor har varit eller är utsatta för trauma, och förskolan har stor potential att vara en viktig skyddsfaktor för dessa barn. Men för att kunna bidra till deras läkning och återhämtning krävs kunskap och goda förutsättningar. Läs om traumamedvetet förhållningssätt i förskolan.