Att sätta trauma på kartan – en studie om TMO i förskolan

Tidiga positiva erfarenheter i små barns liv begränsar negativa konsekvenser av framtida påfrestningar och utmaningar. Psykologerna Daniela Musazzi och Anna Hellberg Björklund har tittat närmare på hur fortbildning i traumamedveten omsorg kan ge stöd åt förskolepersonal när det gäller att upptäcka och bemöta barn med erfarenhet av trauma och utsatthet.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader