Barn och sexualitet

Många föreskolepedagoger möter barns sexuella utforskande, i form av en lek i kuddrummet eller av nyfikna och intresserade frågor. Sexologen Kalle Norwald menar att det finns ett motstånd hos vuxna att se barns sexualitet. – Barn behöver stöttning, inte skam, menar han.