Barn som upplever skilsmässa – hur möter vi i förskolan på bästa sätt?

I Sverige skiljer sig föräldrar till ungefär 50 000 barn varje år, vilket gör att det är ganska vanligt med skilsmässor. Men barnets upplevelse av att föräldrarna skiljer sig behöver inte kännas mindre för det. Eftersom det kan finnas många barn i en barngrupp där föräldrarna är skilda finns det en risk att betydelsen för det enskilda barnet förminskas. I förskolan behöver vi vara lyhörda för hur varje barn som är med om en skilsmässa påverkas.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader