Barnet som konsument eller producent?

Är en modern barndom en konstruktion av vuxnas sätt att se på samhället och världen? Eller är det definierat utifrån att vi faktiskt har utforskat begreppet barndom tillsammans med barnen?