Barnkonventionen i förskolan – inventeringsövning för personalen

Hur arbetar ni med barnkonventionen i dag? Vilka är styrkorna med just ert sätt att arbeta? Finns det svagheter eller brister? Det är frågor som ni får tillfälle att diskutera i den här övningen.