Barnögonvård – föräldrainformation

Synnedsättning, skelning och andra ögonproblem ska helst upptäckas så tidigt som möjligt. Då kan barnet få rätt hjälp i form av expertis och hjälpmedel, så att framtida problem förebyggs och lindras.