Bedömning i förskolan – koppling till policy och vetenskaplig grund 

pyramider med nivåer

I svensk förskola förekommer flera olika bedömningsformer och de bygger på olika vetenskapliga grunder. En del av dem är förenliga med förskolans policy i Sverige medan andra kan ses som oförenliga med den svenska policyn. Professor Ann-Christine Vallberg Roth har tagit fram en modell som ni kan använda för att synliggöra vilken bedömning som förekommer i dokumentationerna på er förskola.