Behålla äldre personal

När pedagoger går i pension i förtid skapas luckor och viktig kompetens försvinner. Därför har Luleå kommun jobbat med att få äldre pedagoger att stanna kvar i yrket.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader