Boktips: Förskolan – uppdrag och juridik

Publicerat

Kan man mäta en förskolas kvalitet? Får tystnadsplikten någonsin brytas? Och var går gränsen för det kompensatoriska uppdraget? Boken Förskolan – uppdrag och juridik ger svar på juridiska frågor i förskolans värld. Boken beskriver övergripande förskolans uppdrag och den juridik som förskolan omges av.

"Vad har egentligen förskola och juridik med varandra att göra?" Med denna retoriska fråga inleder Helene Roslund sin bok Förskolan – uppdrag och juridik, och förklarar sedan att förskolans läroplan är ett pedagogiskt program i form av en förordning och att flera av skollagens kapitel beskriver övergripande mål och förutsättningar för verksamheten i förskolan.

Förskolans uppdrag såsom det beskrivs i skollagen och läroplanen är förstås viktigt att känna till, men att ta till sig den juridik som omger förskolan är inte alltid så enkelt. Det är just i det här sammanhanget som denna bok kan vara till stor hjälp.

Förskolan – uppdrag och juridik beskriver övergripande förskolans uppdrag och ger en bred bild av den juridik som omger förskolan. Boken kan läsas från pärm till pärm, men fungerar även som uppslagsbok. Skollagen och läroplanen är i fokus men även andra författningar uppmärksammas.

I förordet skriver Helene Roslund följande om bokens innehåll och struktur:

"Det är en av styrkorna med boken att jag har samlat bestämmelser som finns utspridda i olika skollagskapitel eller i andra författningar men som hör ihop. I stort sett varje avsnitt i boken inleds med ett urval bestämmelser från främst skollagen och läroplanen men även andra lagar, till exempel diskrimineringslagen, socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen."

Kopplingen till den praktiska verksamheten är stark i Roslunds bok och författningarna förklaras med hjälp av bland annat uttalanden från förarbeten, allmänna råd och exempel.

Boken vänder sig framförallt till rektorer i förskolan och studenter på förskollärarutbildningen, men också till personal i kommunala och fristående förskolor samt huvudmän, tjänstemän och intresserade vårdnadshavare med barn i förskolan.

 

Om bokenTitel: Förskolan – uppdrag och juridik9789144121864_150.jpg
Av: Helene Roslund
Antal sidor: 334
Utgiven av: Studentlitteratur 2019

Om författaren: Helene Roslund har arbetat med skol- och förskolejuridik i 20 år, först som undervisningsråd på Skolverket och Skolinspektionen, därefter som jurist och chef i skol- och förskoleförvaltning.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.