Boktips: Nyckelkompetenser i förskolan

Publicerat

I sin nya bok ger Maria Heimer och Ann S. Pihlgren praktiska undervisningsexempel som inspirerar till utforskande, samtalande och lärande i en likvärdig och demokratisk förskola.

heimer_pihlgren_450.jpg
Maria Heimer och Ann S. Pihlgren.
Vi befinner oss i en spännande utveckling i förskolan. Sedan undervisningsbegreppet infördes i läroplanen Lpfö 18 har de flesta förskolor arbetat med att förstå och tolka vad som egentligen menas med att undervisa i förskolan. Med sin nya bok vill Maria Heimer och Ann S. Pihlgren ge ett bidrag till det arbetet.

Boken heter Nyckelkompetenser i förskolan. Tio demokratiska undervisningsexempel och utgår från de kompetenser som EU har definierat som särskilt viktiga att varje barn får med sig in i framtiden, så kallade nyckelkompetenser. 

Nyckelkompetenserna lägger en särskild vikt vid att barn får tillgång till det kunnande som läroplanen beskriver samt vid demokratin och barnens rätt till inflytande och förståelse för demokratins principer.

EU:s åtta nyckelkompetenser

  • läs- och skrivkunnighet
  • flerspråkighet
  • matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap
  • digital kompetens
  • personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära
  • medborgarskapskompetens
  • entreprenörskompetens
  • kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.

För att undervisningen i förskolan ska leda till lärande behöver pedagogerna goda kunskaper i dessa åtta nyckelkompetenser.

I boken ger författarna tio utförliga undervisningsexempel. Det handlar om teman och projekt där någon av nyckelkompetenserna står i centrum. Invävda i temats och projektets innehåll och arbetsformer finns andra nyckelkompetenser.

De teman och projekt som presenteras är ämnesintegrerade, till exempel Hur låter en svart fläck?, Vart tar löven vägen? och Vad gör en forskare? Bokens praktiska kapitel inspirerar till utforskande, samtalande och lärande i en likvärdig och demokratisk förskola.

nyckelkompetenser_750.jpg
Boken är rikt illustrerad. Här ett uppslag i kapitlet om kulturyttringar och kulturell medvetenhet.

Ur inledningen

”Du kan pröva bokens innehåll direkt i din undervisning för att utveckla den eller använda bokens exempel som ett sätt att vidga din förståelse för samhällets viktiga uppdrag till dig som arbetar i förskolan – att skapa förutsättningar för den gemensamma framtiden. Boken kan också användas som utgångspunkt för gemensamma pedagogiska diskussioner inom ramen för kollegialt lärande.”

Maria Heimer och Ann S. Pihlgren i bokens inledning.

FAKTA

Pihlgren_omslag_200.jpgOm boken

Titel: Nyckelkompetenser i förskolan. Tio demokratiska undervisningsexempel
Av: Maria Heimer och Ann S. Pihlgren
Antal sidor: 240
Utgiven av: Studentlitteratur 2022

Här hittar du ett smakprov på boken.

Om författarna

Författarna har stor erfarenhet av utvecklingsarbete i förskolan. Maria Heimer är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som utvecklingspedagog i förskolan. Ann S. Pihlgren är forskare och fil.dr i pedagogik och deltar i Skolverkets arbete med Läslyftet i förskolan.

Mer att läsa

Du som är medlem på Förskoleforum kan också läsa mer om de åtta nyckelkompetenserna i artikelserien Demokrati i förskolan