Boktips: Relationell pedagogik – i teori och praktik i förskolan

Publicerat

Relationer spelar en stor roll för både barns och föräldrars delaktighet i såväl förskolan som i samhället. I boken ”Relationell pedagogik” skriver Per Dahlbeck, Kristina Westlund och medförfattare om hur relationer i förskolan formas, och vad som möjliggör att de uppstår och utvecklas.

”Vi, redaktörer för denna bok, strävar efter att bidra till skolans utveckling genom att lyfta och poängtera barns rätt till delaktighet. Vi tänker att varje människa, oberoende av ålder, har rätt att uppleva sig som en del av samhället och uppleva sig själv som värdefull”
Per Dahlbeck och Kristina Westlund ur bokens inledning

Boken Relationell pedagogik tar sin utgångspunkt i att relationer spelar en stor roll i förskolan. Dels för att de är viktiga för varje barns dagliga vistelse på förskolan och dels för att relationer kan bjuda in barn och föräldrar till att vara delaktiga i förskolan och på sikt i samhället.

Men hur uppstår och formas relationer? Vilken roll kan en pedagog och en förskoleverksamhet spela för att ge barn möjlighet att skapa varaktiga relationer som kan växa och utvecklas?

I boken får vi ta del av exempel på inte bara olika sorters relationer, utan också på hur miljö, material samt pedagogers närvaro och förhållningssätt spelar roll för de relationer som barn ingår i.

Förskolan är en av de första samhällsinstitutioner som barn möter. Där får de och deras familjer möjlighet att utveckla relationer som kan få en avgörande betydelse för deras framtida relationer i andra möten med samhället och dess medborgare.

Relationell pedagogik – i teori och praktik i förskolan kan med fördel användas i grundutbildning av förskollärare. Den kan användas som underlag för utveckling av förskoleverksamhet och förskollärares kompetensutveckling. Den är också angelägen för politiker, tjänstemän, rektorer och vårdnadshavare som är intresserade av förskoleverksamhet.

Om boken

Titel: Relationell pedagogik – i teori och praktik i förskolanrelationell_pedagogik_150.jpg
Av: Per Dahlbeck och Kristina Westlund (red.)
Antal sidor: 128
Utgiven av: Studentlitteratur 2019

Om författarna: Per Dahlbeck (red.) arbetar som universitetsadjunkt på fakulteten för lärande och samhälle på Malmö universitet och som utvecklingspedagog inom förskoleförvaltningen i Malmö stad. Han har lång pedagogisk erfarenhet från förskola, grundskola och skolledarskap.

Kristina Westlund (red.) är förskollärare och arbetar som lektor på förskoleförvaltningen i Malmö. Hon är fil.lic. i pedagogik och studerade i sin forskning hur pedagoger i förskolan arbetar med barns inflytande. Kristina har varit engagerad i utvecklingsprojekt där förskolor fördjupat sig i barns inflytande och delaktighet.

Övriga medverkande författare: Frida Berg, Charlotta Hall, Lena Henningsson, Susann Morin, Sven Persson, Bim Riddersporre.


Bakgrundsfoto: Shutterstock.com