Delaktighet i montessoriförskolan

Vad hjälper barnen till med i en montessoriförskola? Svaret lyder: De hjälper till med det mesta! Det är värdefullt att låta barnen medverka i olika praktiska moment och bäst av allt är att de älskar det.