Delaktighet i utvecklingssamtalet – frågor till barn, föräldrar och pedagoger

Här får du konkret handledning i hur du kan undersöka och öka både barns och föräldrars delaktighet i utvecklingssamtalet. Avslutningsvis får du även förslag på reflektionsfrågor att ställa till dig själv före och efter samtalet.