Demokrati för förskolan – Medborgarkompetens

Medborgarkompetens handlar om att ta ansvar för samhället genom att vara en ansvarsfull medborgare och delta i samhällslivet. För förskolebarnens del handlar det om att kunna samverka med andra, framföra och argumentera för sina åsikter och lyssna på andras, samt att tänka kritiskt och problemlösande. Det som krävs för att utöva inflytande och som i förlängningen har stor betydelse för demokratin. (Del 8 av 10.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader