Demokrati för förskolan – personlig och social kompetens

De här kompetenserna handlar om att reflektera över sig själv, samarbeta med andra, planera, göra egna val och styra sin utveckling. Här ingår också att hantera osäkerhet och komplexitet, lära sig att lära, hantera konflikter, vara hänsynstagande mot andra och att själv leva hälsosamt. (Del 7 av 10.)