Den självverksamma miljön

Bodil Cronquist berättar om montessoripedagogikens självverksamma miljö. Utgångspunkten är att miljön ska underlätta barnens självständighet. Allt är förberett för detta.