Den synliggjorda förskolan, del 2

Begreppet lärande används flitigt i förskolors systematiska kvalitetsarbete. Det har fått innebörden ”att göra rätt”, och ger uttryck för professionalism. Hur förhåller sig förskollärare till "lärande", och hur använder de det i dokumentationsarbeten?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader