Den synliggjorda förskolan, del 3

Såväl omsorg som lärande ingår i förskolans uppdrag, men i förskolornas kvalitetsredovisningar är omsorgsrelaterat arbete i princip osynligt. Vad beror det på, och vad medför detta för lärarnas profession?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader