Den synliggjorda förskolan, del 4

Relationen mellan lärare och föräldrar är känslig och väcker ibland osäkerhet. Balansen mellan att bjuda in och att hålla distans avspeglas i förskolornas dokumentation, något som får betydelse för förkollärarprofessionens utveckling.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader