Det professionella omdömet – arbetsmiljön

Ett professionellt omdöme är något som utvecklas över tid, genom såväl egen reflektion som kollegialt samarbete. Det krävs en hel del mod för att titta på sitt eget sätt att arbeta. Och den som är trygg bland sina kollegor, vågar vara modig. (Del 3 av 3.)