Det systematiska kvalitetsarbetet – arbetsmetoden

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett omfattande arbete som kräver systematik, kontinuitet, uppföljning, utvärdering, analys och vidare planering och genomförande. Det ska vara inriktat på de nationella målen i skollag och läroplan, och varje del i arbetet ska dokumenteras. Helene Roslund beskriver de olika faserna. (Del 3 av 5.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader