Det systematiska kvalitetsarbetet – metod för att förbättra kvaliteten

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan kan ses som en arbetsmetod, ett tillvägagångssätt för att systematiskt och strukturerat utveckla förskolans verksamhet med de nationella målen i fokus – mot en likvärdig utbildning med hög kvalitet och ett professionellt förhållningssätt. (Del 2 av 5.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader