Dilemman i förskolans vardag

I förskolans vardag ställs pedagoger inför olika dilemman. Det kan bero på svårigheter med kommunikationen i arbetslaget, eller med vårdnadshavare, eller med barnen i barngruppen. Oftast förväntas pedagogen lösa dilemmat här och nu, och det ställer krav på pedagogen.