En likvärdig förskola – vad är det?

Förskolans utbildning ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Men hur ser det egentligen ut med likvärdigheten? Barn får olika tillgång till en kvalitativ utbildning och till specialpedagogisk kompetens beroende på var i landet de bor.