Fästingburna sjukdomar – Föräldrainformation

Här kan du skriva ut ett faktablad om fästingburna sjukdomar, att dela ut till föräldrar.