Feber – föräldrainformation

Vad är feber? När ska barnet stanna hemma från förskolan? När bör man söka läkarvård? Här ger Anna Claesson Ahlin råd speciellt riktade till föräldrar med barn i förskoleåldern.