Fem år med Lpfö 18

Del av omslaget till förskolans läroplan.

Fem år har gått sedan förskolans läroplan skrevs om. Vad har hänt och vad sker framöver? Förskoleforum har pratat med Adrian Forssander, undervisningsråd på Skolverket.