Flytningar hos flickor – föräldrainformation

Att flickor av och till kan ha lite flytning är helt normalt. Men det kan också vara tecken på att något är fel. Både föräldrar och förskolepersonal har nytta av grundläggande kunskaper på området.