Föräldrasamverkan i digitaliseringens tid, del 2

Finns det problem med digitaliserad information från förskola till föräldrar? Bim Riddersporre tittar i denna artikel på de utmaningar som är förknippade med en ökad användning av digitala verktyg i kontakten mellan förskola och föräldrar.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader