Föräldrasamverkan vid oro för försummelse

Det är betydelsefullt att pedagoger vet hur man kan hitta goda vägar till samverkan med föräldrar som brister i sin omsorg. Att det finns en god och tillitsfull grund i samarbetet är särskilt betydelsefullt när det händer saker som oroar. Tilliten byggs i den dagliga kontakten där föräldern känner sig respekterad av personalen. (Del 2 av 4)