Förbered barnen för förskoleklass

Låt barnen påverka förberedelserna inför skolstart för att göra övergången mjukare. Glöm inte att också förbereda barnen för fritidshemmet.